Disclaimer

Over de website

Deze website wordt beheerd en onderhouden door CEPU. Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.

Overal waar in de tekst hij staat kunt u ook zij lezen.
 
Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u per mail aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden horen wij dit graag van u. Het auteursrecht op de afbeeldingen van deze website wordt uitdrukkelijk voorbehouden.
 

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op en vormgeving van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. CEPU neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. CEPU neemt bovendien geen verantwoordelijkheid voor andere versies van documenten dan die gepubliceerd zijn op deze site of voor documenten op deze site die afkomstig zijn van derden. 
 

Auteursrecht

Het overnemen van (een gedeelte van) de content van deze website, voor zowel commercieel als niet-commercieel gebruik, is niet toegestaan tenzij u hier vooraf schriftelijke toestemming voor heeft ontvangen. Ook dan dient u altijd www.cepu.nl als bron te vermelden.
 

Contact

Meer weten? Mail naar info@cepu.nl.
Privacyverklaring  | Cookies  | Disclaimer  |  Colofon  |  © CEPU 2024